معیار خرید ویدئو پروژکتور

وضوح تصویر:
در خرید یک ویدیو پروژکتور مناسب باید به وضوح تصویر واقعی توجه داشته باشید. این معیار ظرفیت واقعی وضوح تصویر را نشان می دهد. و باید به این نکته توجه کرد که این ظرفیت بالاترین میزان وضوح تصویر ویدیو پروژکتور شما خواهد بود ولی ویدیو پروژکتور شما توانایی نمایش تصاویر با وضوح تصویر پایین تر را نیز خواهد داشت. علاوه بر این تکنولوژی تصویر در ویدیو پروژکتور ها به دسته های مختلفی از جمله  DLP,LCD3,LED,SXRDو.... تقسیم می شوند.
میزان  روشنایی تصویر:
از روی میزان تشعشع های لامپ یک پروژکتور می توان میزان عمر لامپ را تعیین کرد . هرچه این میزان تشعشع بیشتر باشد میزان طول عمر لامپ نیز بالاتر خواهدبود. بزرگی تصویری که می خواهید نمایش دهید و روشنایی اتاق تعیین کننده تشعشع های نوری پروژکتور خواهد بود. به این صورن که هرچه تصویر بزرگتر باشد یا روشنایی اتاق بیشتر باشد باید تشعشع های لامپ نیز بیشتر  باشد.
صدا:
از آن جایی که همه ی ویدیو پروژکتور قابلیت وصل شدن به منابع صدای خارجی را دارند نباید زیاد نگران این مسئله باشید. باید گفت که میزان صدایی که به آن احتیاج دارید به بزرگی اتاق شما بستگی دارد.

/ 0 نظر / 25 بازدید